Poker rečnik

Poker je igra bez granica. Ima svoja pravila i terminologiju. Kroz ovu igru imaćete priliku da se susretnete sa puno novih reči, različitih naziva. Neke od njih treba usvojiti kao standardizovan rečnik za igru

ACTION (Akšn)                        
Akcija može biti: fold, check, call, bet ili raise. U nekim situacijama treba raditi nešto što ima veze sa igrom a tiče se informacije o vašim kartama. Primer: pokazivanje karata na kraju partije deljenja

AGGRESSIVE ACTION (Agresiv Akšn)
Ulog igrača koji bi mu omogućio da pobedi bez suočavanja karata sa protivnikom. To je obično «bet» ili «raise».

ALL-IN (Ol in)
Kada se stave svi raspoloživi žetoni u igru. Tradicionalno se verbalno najavi «all-inn».

ANTE  
Unapred određena suma koja se ulaže u igru pre nego počne partija od strane svih igrača.

BET
Akcija ulaganja u «pot» u bilo kom delu nadmetanja, stavljanje žetona u «pot». Videti POT
Suma za koju se igra, nagrada, ulozi koji pripadaju pobedniku

BIG BLIND (Big Blajnd)
Obavezan veliki ulog drugog igrača do dilera ili diler dugmeta.

BLIND (Blajnd)
Obavezan ulog postavljen za igru pre nego se karte podele.

BLIND GAME (Blajnd gejm)
Igra koja koristi «blind» uloge.

BOARD (Bord)
(1) Lista čekanja igrača da se uključe u određene igre
(2) Karte licem nagore na sredini stola koje se koriste kao zajedničke. Talon, sto...

BOARDCARD (Bordkard)
Zajedničke karte na centru stola kao u igrama Holdem ili Omaha.

BROKEN GAME (Broken gejm)
Zaustavljena igra.

BURN THE CARD (brn  kard)
Pre nego što se početna karta podeli, prva karta u špilu se izbaci van igre, stavljanjem ispod žetona u “potu” iz sigurnosnih razloga. Da bi se to uradilo, kaže se “burn the card” - sagoreti ili izbaciti kartu.

BUTTON (Baton)
Igrač koji je određen da bude u diler poziciji. Videti Dealer button.

BUTTON GAMES (Baton gejms)
Igre u kojima se koristi dugme.

BUY-IN (Baj in)
Minimalna suma potrebna da bi se ušlo u igru ili na turnir.

CAPPED (Kepd)
Tačka na dalja nadmetanja ili dizanja.

CHECK (ÄŒek)
Prenošenje akcije na sledećeg igrača s mogućnošÄ‡u da se odgovori na tu akciju.

CHECK-RAISE (ÄŒek Rejs)
Prenošenje akcije na sledećeg igrača, koji svojim dizanjem uloga omogućuje da se taj ulog još jednom digne (raise) kada se akcija vrati igraču.

COLLECTION (Kolekšn)
Cena igre, kolektovana pre igre ili iz «pota».

COLLECTION DROP (Kolekšn drop)
Nadoknada za svako deljenje.

COLOR CHANGE (Kolor čejndž)
Zamena žetona sa jedne nominacija za drugu.

COMMUNITY CARDS (Komjuniti kards)
Karte deljenje licem nagore i pozicionirane na centru stola koje mogu biti korišÄ‡ene od strane svih igrača da formiraju svoju poker kombinaciju. Koristi se u igrama Holdem i Omaha

COMPLETE THE BET (Komplit bet)
Povećanje uloga za «all-in», ili obavezni ulog u limit poker igri.

CUT (Kat)
Podeliti špil karata na dva dela da bi se promenio način deljenja karata
DEAD CARD (Ded Kard)
Karta koja nije legitimna za igru.

DEAD HAND (Ded Hend)
Deljenje koje nije legitimno.

DEAL (Dil)
Dati svakom igraču karte, ili staviti karte na sto. U pravilniku stoji da DEAL obuhvata ceo proces partije, od mešanja, deljenja sve dok se «pot» ne dodeli pobedniku.

DEALER BUTTON (diler baton)
Ravan okrugao disk koji pokazuje igrača koji je u diler poziciji za tu partiju (ako nije kućna igra). Obično se zove DUGME.

DECK (dek)
Špil karata za igranje.

FACECARD (fajzkard)
Kralj, dama, žandar.

FIXED LIMIT (fiks limit)
U Limit poker igri, fiksirana suma, tj. koliko u kom delu igre može da se ulaže.

FLASHED CARD (fleš kard)
Karta koja je otkrivena delimično ili potpuno.

FLOORPERSON (florperson)
Zaposleni u kazinu koji raspoređuje igrače oko stola i donosi odluke.

FLOP
Tri zajedničke karte okrenute licem nagore po završetku prve runde nadmetanja.

FLUSH (flaš)
Poker kombinacija pet karata istog znaka.

FOLD
Odustajanje od nadmetanja bez prava na «pot».

FOURTH STREET (fort strit)
Drugi naziv za četvrtu zajedničku kartu koja se zove i TURN.

FORCED BET
Obavezan ulog.

FREEROLL
Šansa da se pobedi bez rizika ili cene.

FULL BUY
Kupovina minimalnog broja žetona za određenu igru.

FULL HOUSE (ful haus)
Poker kombinacija koja se sastoji od tri iste karte i jednog para.

HAND
(1) Igračeve ekskluzivne karte.
(2) Pet karata koje određuju poker rang.
(3) Jedno poker deljenje.

HEADS-UP PLAY
Suočavanje dva igrača u igri.

HOLECARDS (holkards)
Karte deljene igraču licem nadole.

KICKER
Najviša neuparena karta koja pomaže u odreÄ‘ivanju pobede poker kombinacija koje su jednake.

LIVE BLIND
Šansa za igrača na poziciji Blind da podigne ulog ako to niko nije uradi pre njega.

MISCALL (miskol)
Pogrešno tumačenje rangirane kombinacije.

MISDEAL (misdil)
Greška u deljenju koja dovodi do toga da se ponovo podele karte.

MISSED BLIND (misblajnd)
Obavezan ulog koji je postavljen kada je tvoj red da uložiš.

MUCK
Gomila odloženih karata na centru stola igrača koji su odustali od dalje igre.

NO-LIMIT
Struktura nadmetanja koja dozvoljava da se ulože svi žetoni u bilo kom delu igre.

OPENER
Igrač koji otvara igru ulogom.

OPTION
Šansa za dizanje igrača u blind poziciji.

PLAY THE BOARD
Koristiti svih pet zajedničkih karata za poker kombinaciju.

POSITION
(1) Relacija igrača na osnovu blind poziciji ili dugmeta.
(2) Redosled akcije u deljenju ili ulaganju.

POT
Sakupljeni ulozi na centru stola za koje se partija igra.

POT-LIMIT
Struktura ulaganja u igri gde je dozvoljeno dizati u visini sume u «potu».

PUSH
Kada novi diler zameni postojećeg za određenim stolom.

RACK
(1) Kutija u kojoj se nalaze žetoni radi transporta.
(2) Kutija ispred dilera u kojoj stoje žetoni i karte.

RAISE (rejz)
Dizanje preÄ‘ašnjeg uloga. To dizanje treba da je u skladu s pravilom te igre, bilo to da je to visina uloga ili limita koliko puta može da se diže.

RERAISE (rirejz)
Podignuti nečije dizanje.

SCRAMBLE (skrambl)
Vrsta mešanja karata na stolu licem nadole.

SIDE POT
Poseban «pot» kada jedan ili dva igrača igraju «all-in».

SHOWDOWN (šoudaun)
Pokazivanje karata radi utvrđivanja pobednika posle nadmetanja.

SHUFFLE (šafle)
Mešanje karata pre deljenja.

SMALL BLIND (smol blajnd)
Prvi igrač s leve strane od dilera sa obaveznim ulogom - obično polovina od Velikog blind-a.

SPLIT POT
Podeljena nagrada između igrača. Obično zbog izjednačene snage ili međusobnog dogovora.

SPLITTING BLINDS
Dogovor između Blind igrača, kad niko ne uđe u igru, da povuku svoje uloge umesto da odigraju partiju.

STACK
Žetoni ispred igrača.

STRAIGHT (strejt)
Pet karata u nizu.

STRAIGHT FLUSH (strejt flaš)
Pet karata u nizu istog znaka.

TABLE STAKES (tejbl stejks)
(1) Suma novca koju posedujete na stolu. Ovo je maksimalna suma koju možete uložiti ili izgubiti.
(2) Uslov da igrači mogu ulagati samo novac koji se nalazi ispred njih na početku partije, i mogu da dokupe vise žetona između partija.

TURNCARAD (trnkard)
Četvrta zajednička karta TURN.

WAGER (vejdžer)
(1) Ulaganje ili dizanje.
(2) Žetoni korišÄ‡eni za ulaganje (betovanje) ili dizanje.