Omaha Hi/Lo

Ova verzija je vrlo slična Omaha poker igri stim što se nagrada deli izmedju igrača koji ima najvišu kombinaciju (kao i u regularnoj igri Omaha) i igraču sa najnižom kombinacijom (bazirana na kombinaciji pet karata koje počinju od Osmice pa naniže.

Igračima su podeljene četri ekskluzivne karte a na stolu su izbačene pet zajedničkih karti koje svi vide i mogu da koriste za pravljenje poker kombinacije.

gra je podeljena u četri runde ulaganja (nadmetanja), i igra se u smeru kazaljke na satu (nalevo). Ulaganje počinje sa igračem koji se nalazi levo od Diler Dugmeta, koje se uvek pomera za jedno mesto ulevo tokom svakog deljenja. U Internet igrama, Diler dugme zamenjuje pravog dilera.

Ako se desi da dva ili više igrača imaju izjednačenu snagu karata, nagrada bi bila podeljena medju njima. U slučaju da se desi da ima nepodeljena suma žetona onda bi to pripalo igraču koji je bliži dileru.

Blinds (Ulozi)

Pre nego igra počne, dva prva igrača koji su pozicionirani do dilera moraju da postave obavezne uloge takozvane BLINDS (Blajnds-Slepe Uloge). Nazvane tako jer ti igrači ulažu a da nisu videli svoje karte. Ti ulozi daju povod za šta da se igra.

Igrač levo od Dilera postavlja Mali Blajnd (Small Blind), a igrač koji je na levo od njega stavlja Veliki Blajnd (Big Blind).

Pre Flop Akcija

Svakom igraču su podeljene po četri karte (licem nadole). To su ekskluzivne karte tih igrača. U ovom segmentu igre akciju započinje igrač koji se nalazi do igrača na poziciji Veliki Blajnd. On ima tri opcije: da zove (Call-Kol) , da podigne ulog (Raise-Rejz) ili da odustane (Fold).

Call - Kol

Da izjednači sumu koja je postavljena u poziciji Veliki Blajnd

Raise- Rejz

Da podigne sumu

Fold - Odustane

Da odustane od daljenje igre bez ikakvog ulaganja

Ovo ulaganje nastavlja se u pravcu kazaljke na sat dokle svi igrači ne odigraju ove tri opcije.

U slučaju da jedan od igrača RAISE podigne ulog, onda svi igrači koji žele da nastave igru moraju da izmire tu sumu , ili da RE-Raise podignu još jednom taj ulog, ili da odustanu bez dodatnog ulaganja.

Igrač na poziciji Veliki Blajnd (koji je stavio prvi ulog) može da odigra Check Ček i da ostane u igri bez dodavanja sume osim ako neki od igrača pre njega nisu digli ulog, onda i igrač u Blajnd poziciji ima te tri opcije a to su Fold, Kol, ili Re-Rejz.

Kada su svi igrači odustali ili izjednačili uloge izmedju sebe tri zajedničke karte takozvane FLOP biće podeljene

Flop (Prve tri zajedničke karte talona)

Ovaj segment se svodi na delenje tri zajedničke karte licem okrenute na gore koje svi igrači mogu da koriste radi pravljenja najbolje kombinacije pet karata. Druga runda ulaganja zatim sledi.

Turn (Četvrta zajednička karta talona)

Četvrta zajednička karta je izbačena licem gore i postavljena pored Flop karti. Treća runda ulaganja sledi

River (Peta zajednička karta talona)

Peta i finalna zajednička karta je podeljena koju zatim prati finalna runda ulaganja

The Showdown (Šoudaun)

Ako su dva igrača ostala u igri počinje Šoudaun (Showdown). U ovom segmentu igre igrači pokazuju svoje ekskluzivne karte i igrač sa najvišom poker kombinacijom pobedjuje pola nagrade dok igrač sa najnižom kombinacijom odnosi drugu polovinu nagrade. Isti igrač može da ima najvišu i najnižu kombinaciju. U slučaju da nijedan igrač nema nisku kombinaciju onda najveća kombinacija odnosi celokupnu nagradu.